logo

Av grunner jeg skal komme tilbake til, måtte jeg lage en logo. Og ganske fort, også. Jeg lånte blyant av Ellen på jobben, og tegnet i vei. Den ble ikke fryktelig kreativ, men jeg er likevel fornøyd.

Etterpå gikk jeg forbi Karianne, som satt og leste sivilstatus-striper. Sånne fine kolleger blir jeg glad av.